We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013.

"Przesunięcie terminu jest konieczne, ponieważ zbiornik, mimo że znajduje się w ostatniej fazie wykonania robót hydrotechnicznych, to jednak z powodu opóźnień w wykonaniu prac z zakresu transportu kolejowego nie może być oddany do użytkowania w terminie ustawowym, tj. w 2013 r." - podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu.

Według CIR zmienią się koszty wykonania programu. "Po uwzględnieniu cen obowiązujących w 2013 r. koszt programu obniżono o 175,3 mln zł. Cały program będzie kosztował 1 mld 634,1 mln zł" - dodano.

Zbiornik Świnna Poręba pełni funkcje przeciwpowodziowe i retencyjne. Dokończenie jego budowy oznacza lepsze zabezpieczenie przed powodzią obszarów doliny Skawy i Wisły, poniżej ujścia Skawy do Krakowa. Zdaniem CIR - przyczyni się to do rozwoju infrastruktury technicznej i gospodarczej tych terenów. Wokół zbiornika możliwy będzie też rozwój usług turystycznych.

Przyszła nowelizacja ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.