Zbiór winniczków w lubuskim

Zainteresowani pozyskaniem od 20 kwietnia do 31 maja 2013 r. ślimaka winniczka Helix pomatia z terenu województwa lubuskiego proszeni są o składanie wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim do 31 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) wniosek powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

- nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim;

- cel wykonania wnioskowanych czynności;

- opis czynności, na które może być wydane zezwolenie;

- liczbę lub ilość osobników planowanych do pozyskania;

- sposób, miejsce i czas wykonania czynności - ze szczególnym uwzględnieniem podania dokładnych adresów punktu skupu (art. 56 ust. 6 pkt 6);

- nazwę i adres podmiotu, który będzie uśmiercał zwierzęta, w przypadku wnioskodawcy wskazanie sposobu zabijania zwierząt.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w części wnioski.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 19 lutego 2013 r.

Data publikacji: 19 lutego 2013 r.