Zawirowania wokół ustawy o zielonej energii. Firmy energetyczne muszą zmienić strategie?

Plan Enei zakłada pozyskanie do 2020 roku od 250 do 350 MW mocy zainstalowanej w wietrze oraz ok. 60 MW z biogazu. Wiele wskazuje na to, że Enea będzie musiała skorygować te plany, choć sam prezes zachowuje zimną krew i ze spokojem przygląda się pracom nad ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Planów inwestycyjnych Enei, podobnie jak innych firm z branży, nie ułatwiają przedłużające się prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo do laski marszałkowskiej trafił ostatnio poselski projekt zmian Prawa energetycznego. Propozycje zakładają przeniesienie wprost zapisów z projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, z wyjątkiem tych, które miały zmienić system dotowania energetyki, co stawia pod znakiem zapytania powstanie ustawy o OZE.

A to znacząco wpłynie na plany inwestycyjne Enei, które już dziś są korygowane. We wsi Gorzesław położonej w powiecie oleśnickim, we wschodniej części woj. dolnośląskiego miała powstać biogazownia o mocy 1,6 MW. Prezes Enei zapewnia, że prace będą prowadzone, ale biogazownia ma mieć zdecydowanie mniejszą moc, około 1 MW.

To stawia pod znakiem zapytania cele Enei dotyczące produkcji energii z biogazu. Na 2012 rok spółka zaplanowała nabycie elektrowni biogazowych o łącznej mocy 5,6 MW.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 9 lipca 2012 r.

Data publikacji: 9 lipca 2012 r.