Zaproszenie do uzupełnienia ankiety dotyczącej edukacji odpadowej

Od 1 lipca 2013 roku weszły w życie zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Oprócz wyzwań formalno-prawnych i organizacyjnych, stawiają one na czołową kwestię konieczności prowadzenia intensywnej edukacji odpadowej, co przyznają jednym głosem wszystkie podmioty zaangażowane w gospodarkę odpadami: od Ministerstwa Środowiska, przez samorządy, po firmy i organizacje biznesu odpadowego.

Tymczasem cele, zakres i formy edukacji odpadowej nie są wystarczająco jednoznacznie określone w prawie regulującym gospodarkę odpadami – co więcej, zapisy ustaw pozwalają na de facto nie prowadzenie, a pozorowanie edukacji odpadowej. Z drugiej strony mamy w Polsce setki podmiotów, które mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu edukacji odpadowej.

W związku z tym Fundacja Nasza Ziemia przygotowała ankietę nt. edukacji odpadowej. Uzupełni to wiedzę na temat wiedzy, przekonań i działań w istotnych kwestiach związanych z edukacja odpadową.

Ankietę należy przesłać na adres: fundacja@naszaziemia.pl w terminie do 10 października 2013 roku.Ankietę można pobrać ze strony: www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/odkrywamy-czysta-polske/zaproszenie-do-uzupelnienia-ankiety-dotyczacej-edukacji-odpadowej

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.recykling.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

Data publikacji: 19 września 2013 r.