Wartość ogłoszonych przetargów związanych z partnerstwem publiczno-prywatnych sięgnęła w mijającym roku do 1,4 mld zł, prawie dwa razy mniej niż w 2010 r.
W sumie ogłoszone zostały tylko 24 przetargi, rok wcześniej – 51 – wynika danych unijnego dziennika urzędowego. Także łączna ich wartość skurczyła się do 1,1-1,2 mld zł z 1,8-2,2 mld zł w 2010 r.
- W chwili obecnej w trakcie realizacji jest około kilkunastu projektów typu PPP w następujących obszarach: nieruchomości (mieszkalnictwo socjalne, rewitalizacja, ochrona zdrowia), gospodarka odpadami (głównie spalarnie śmieci), parkingi, energetyka (mniejsze projekty modernizacji systemów oświetleniowych miast), czy drogi (głównie lokalne) - mówi Łukasz Pierzkała, wicedyrektor ds. bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej Espirito Santo Investment Bank.

Źródło: Rzeczpospolita 30.12.2011.