W Tarnowie oddano do użytku wyremontowany dworzec kolejowy PKP. Kolejarze prognozują, że z dworca będą korzystać kibice jadący pociągiem na Ukrainę podczas Euro 2012 r.
W wyniku remontu tarnowski dworzec odzyskał swój wygląd sprzed stu lat. Odnowiono elewację budynku i jego wnętrze, wymieniono podłogi, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje CO, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną - także przed gmachem budynku. Wzmocniono również fundamenty budynku i zmieniono wygląd znajdującego się przed nim placu. Dworzec w Tarnowie powstawał w latach 1906-1910, dlatego wszystkie prace remontowe musiały być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Remont dworca pochłonął 42 mln zł. Pieniądze pochodziły z budżetu państwa i środków własnych PKP SA.
Źródło: Wnp.pl za PAP, 13 listopada 2010 r.
Data publikacji: 15 listopada 2010 r.