Drugi etap modernizacji toru wodnego ma wyeliminować zagrożenia powodziowe, poprawić zarządzanie ruchem statków i podnieść poziom ochrony środowiska morskiego. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym br., a zakończenie planowane jest w czerwcu 2015 r.

Przedstawiciel wykonawcy kontraktu, Piotr Bander z firmy Energopol Szczecin mówił we wtorek na konferencji prasowej w Szczecinie, że prace utrudnia nadzwyczajna liczba niewybuchów. Wydobyto już ponad 10 tys. sztuk niewybuchów, pochodzących w większości z czasów drugiej wojny światowej, m.in. bomby lotnicze, bomby głębinowe, pociski artyleryjskie czy miny morskie i rzeczne.

Podwodne prace saperskie poprzedzają wejście sprzętu na dany odcinek budowy. Po wykryciu materiałów wybuchowych teren jest oczyszczany we współpracy z Marynarką Wojenną. Podwodne prace saperskie wykonane zostały już na odcinku o łącznej długości blisko 7 tys. metrów.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę umocnień brzegowych po wschodniej i zachodniej stronie toru wodnego na długości około 8 km; w tym około 4 km w Kanale Mieleńskim i około 4 km w północnej części Kanału Piastowskiego.

Roboty budowlane prowadzone są przy czynnym torze wodnym, po którym poruszają się statki. Sprzęt zgromadzono na obu kanałach w kilku stanowiskach. Równolegle trwa tam oczyszczanie dna, przygotowanie dna i skarp umocnień brzegowych oraz układanie tzw. narzutu kamiennego. Jak mówił Bander, wbudowano już 70 tys. ton kamieni.

Elżbieta Buszyńska, kierownik zespołu ds. inwestycji unijnych Urzędu Morskiego w Szczecinie powiedziała, że najważniejszym celem modernizacji jest zapewnienie gotowości technicznej toru wodnego do jego pogłębienia do głębokości 12,5 metra.

Jak mówiła Buszyńska, trzeci etap modernizacji jest w tej chwili bardzo intensywnie przygotowywany. Ze środków z perspektywy finansowej lat 2007-2013 wykonane zostaną prace przygotowawcze, polegające na sporządzeniu dokumentacji środowiskowej, studium wykonalności, będą też wykonane badania modelowe - powiedziała. Jej zdaniem, są bardzo duże szanse na dofinansowanie projektu jeszcze z obecnej perspektywy.

"Zasadnicza część, czyli roboty budowlane związane z pogłębieniem toru wodnego do 12,5 metra planowane są w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" - mówiła Buszyńska. "Tutaj są także bardzo duże szanse na uwzględnienie tego projektu, ponieważ znalazł się on w sposób bardzo wyraźnie wskazany w dokumentacji implementacyjnej, która w tej chwili jest na etapie konsultacji społecznych" - dodała Buszyńska.

Według opublikowanej wcześniej analizy szczecińskich naukowców, dzięki pogłębieniu toru wodnego większa będzie dostępność szczecińskiego portu dla dużych statków o nośności do 40 tys. ton oraz kontenerowców o nośności do 35 tys. ton.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych.

Pierwszy etap modernizacji, zrealizowany w latach 2000-2004, obejmował budowę nowych falochronów przy wyjściu z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych. Inwestycja kosztowała 142 mln zł.

Tor wodny Świnoujście-Szczecin ma długość 67 km. Powstał pod koniec XIX w. Jego minimalna dopuszczalna techniczna głębokość to 10,5 m. Pozwala ona na zawijanie do portu w Szczecinie statków morskich o maksymalnym zanurzeniu do 9,15 m i długości 215 m.