Fundusz wdraża obecnie 3 projekty a dwa kolejne przeszły procedurę oceny. Projekty już realizowane to przedsięwzięcia Urzędu Morskiego w Słupsku zlokalizowane w Kołobrzegu, Darłowie i Wicku Morskim. Kolejne dwa projekty otrzymały właśnie z Ministerstwa Środowiska potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania. Są to inwestycje: Urzędu Morskiego w Szczecinie, która będzie obejmowała ponad 3,5 km plaży w Rewalu, Niechorzu i Międzywodziu oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, która dotyczy zabezpieczenia mierzei jamneńskiej. Łączna wartość wszystkich projektów to prawie 450 mln zł a więc aż połowa tego, co zostało zaplanowane w 20 –letnim programie krajowym. Dofinansowanie ze środków unijnych, wynoszące w tym wypadku 85% wartości poszczególnych zadań zamknie się kwotą ponad 380 mln złotych.

W ramach Projektu realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie przewiduje się wykonanie zabezpieczenia ponad trzech i pół kilometra linii brzegowej biegnącej przez Niechorze, Rewal i Międzywodzie. W wyniku podjętych działań zostanie uzyskany trwały efekt ekologiczny w postaci ustabilizowania linii brzegowej i wyeliminowania jej cofania o średnio 0,6 m/rok na zabezpieczonych odcinkach.

Źródło: www.wfos.szczecin.pl