Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad projektem zmian do ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

– Chcemy, żeby gminy mogły się ubiegać na jej podstawie o dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych, czyli takich, które mogą wynająć swoim mieszkańcom za pełny czynsz – wyjaśnił Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.
Ministerstwo chce umożliwić ponadto gminom zaciąganie kredytów na podstawie tej ustawy na odkupienie od osób fizycznych oraz prawnych dawnych budynków zakładowych (wraz z lokatorami). Chodzi o całe osiedla mieszkaniowe sprzedawane z najemcami na początku lat 90. za symboliczną złotówkę przez prywatyzowane i upadające przedsiębiorstwa państwowe. MI proponuje, żeby dofinansowanie obu celów wynosiło od 30 do 40 proc.

źródło: Rzeczpospolita, 2 lipca 2008 r.