Zabytkowe fortyfikacje trafią do Gminy Hel

Zabytkowe fortyfikacje na Półwyspie Helskim, zajmowane do niedawna przez wojsko, trafią w ręce helskiego samorządu. To rozwiązanie pozwoli ocalić obiekty o wielkiej wartości historycznej oraz podnieść atrakcyjność turystyczną tej części regionu. Sprawa przekazania nieruchomości dotyczy pięciu działek o powierzchni blisko 4,5 ha, położonych w Helu. Nieruchomość jest zabudowana 4 budynkami magazynowymi wybudowanych w latach 1936-1943, które wchodziły w skład obiektów Najcięższej Artylerii Nadbrzeżnej „Schleswig – Holstein” w Helu.

Zespół powołany przez Wojewodę Pomorskiego, wypracował koncepcję przekazania gruntów, które do tej pory znajdowały się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, do zasobu Skarbu Państwa – Starosty Puckiego. Następnie - na wniosek Starosty Puckiego - Wojewoda Pomorski wyraził zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Hel. We wniosku wskazano, że helski samorząd zamierza zorganizować muzeum poświęcone miastu i regionowi. W piątek, 29 czerwca, w obecności wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, nastąpi podpisanie umowy darowizny nieruchomości pomiędzy reprezentującym Skarb Państwa Starostą Puckim, a Gminą Hel.

Źródło: www.uw.gda.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.