Pytanie
Klient miał ustalone prawo do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny i dodatki na dzieci) na okres zasiłkowy 2013/2014. Obecnie ma ustalone prawo do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny i dodatki na dzieci) na okres zasiłkowy 2014/2015. W dniu 21 sierpnia 2014 r. klient złożył wniosek do ZUS o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie informował o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia rodzinne. W styczniu 2015 r. dostarczył do tutejszego organu decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2014 r. o przyznaniu mu renty z tytułu niezdolności do pracy na okres od 1 sierpnia 2014 r. do 30 września 2015 r. Oświadczył również, że decyzja ZUS została dostarczona do niego 15 stycznia 2015 r. Doliczenie dochodu uzyskanego w postaci renty powoduje u klienta przekroczenie dochodu.
Za jaki miesiąc należy doliczyć do dochodu rodziny dochód uzyskany przez klienta z tytułu renty?