Pytanie
Pracownik w listopadzie 2014 r. złożył do ZUS-u wniosek o emeryturę częściową. W styczniu 2015 r. otrzymał decyzję o przyznaniu emerytury częściowej od 1 listopada 2014 r., tj. od miesiąca złożenia wniosku. Pracownik nadal pracuje i otrzymuje emeryturę częściową wynoszącą 50% emerytury wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Z jakim dniem należy dokonać zmiany kodu ubezpieczenia (wyrejestrować z kodem pracownika i zarejestrować z kodem emeryta)?
Czy od daty przyznania emerytury, czy od daty dostarczenia dokumentu przez pracownika?
Jak należy postąpić w przypadku pracownika, który sam złożył wniosek o emeryturę i do pracodawcy do dnia dzisiejszego nie została dostarczona decyzja ZUS-u o przyznaniu emerytury?