Pytanie
Kobieta prowadząca działalność była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w tym chorobowego od 1 października 2014 r. Składki miesięczne nie były jednak opłacane terminowo, stąd ubezpieczenie chorobowe ustało. Sporządzono korektę i została zarejestrowana bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Okazało się jednak, że jest w ciąży a poród przewidziany jest w połowie kwietnia 2015 r. W dniu 3 marca złożyła najpierw ZWUA wyrejestrowujący z ubezpieczeń a następnie ZUA z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 marca 2015 r. Za miesiąc marzec zapłaciła składkę od podwyższonej podstawy - 5.000 zł. Składkę za pełny miesiąc opłaciła w terminie.
Czy może liczyć na zasiłek macierzyński od podwyższonej podstawy?
Czy gdyby ZUS zakwestionował moment złożenia wniosku, to zapłata składki za pełny miesiąc byłaby podstawą do ewentualnych roszczeń w ZUS o wypłatę zasiłku w podwyższonej kwocie?