Pytanie
Z jaką stawką VAT powinna zostać wystawiona faktura za sprzedaż towaru (maszyny) dla nabywcy polskiego posługującego się polskim NIP-em dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, jeżeli dostawa towar ma miejsce na teren Niemiec (do miejsca wskazanego przez klienta)?
Z informacji uzyskanych od klienta wiemy, iż jest to siedziba ich spółki-matki, gdzie będą wykonywane na tej maszynie prace montażowe. Według nas transakcja ta powinna zostać potraktowana jako sprzedaż krajowa ze stawką właściwą dla sprzedaży danej maszyny w kraju – bez znaczenia jest tu miejsce dostawy (nabywca dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych zidentyfikowany jest w tym samym kraju co sprzedawca). Nie ma zatem mowy o WDT i stawce 0%.