Pytanie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów i jest podatnikiem VAT. W czerwcu 2004 r. kupiła samochód i wg obowiązujących wtedy przepisów mogła odliczyć jedynie 50% kwoty VAT zawartego na fakturze zakupu tego pojazdu. Samochód wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Obecnie zamierza sprzedać ten samochód.
Z jaką stawką VAT powinna wystawić fakturę?
Jak to wykazać w deklaracji VAT?
Jak naliczyć VAT od tej transakcji?
Czy powinna odprowadzić VAT od całej obecnej wartości tego samochodu czy też zastosować jakąś proporcję?
Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy przedsiębiorca w listopadzie 2005 r. kupił i oddał do użytkowania samochód osobowy za kwotę 60.000 zł. Samochód służył sprzedaży opodatkowanej i dlatego odliczono VAT w wysokości 6000 zł. W maju 2011 r. samochód został sprzedany. Ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie pół roku od oddania do używania, to korzystała ze zwolnienie z VAT.
Czy sprzedając samochód w ostatnim roku korekty należy skorygować o 1/5 podatek odliczony przy zakupie samochodu?