Pytanie
Pracownik w styczniu 2014 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od marca 2014 r. Na wniosku jest punkt, że pracownik dołącza oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego i oświadczenie do celów obowiązków społecznych i zdrowotnych.
Z jaką datą pracownik dołącza oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego i jaka data powinna być na oświadczeniu dla celów obowiązków społecznych?