Najnowsze dane GUNB wskazują, że w I półroczu 2010 r. wydano 97 749 decyzji o pozwoleniu na budowę, podczas gdy w I połowie 2009 r. liczba ta wynosiła 95 373. Oznacza to niewielki - 2% wzrost w porównaniu z I półroczem 2009 r.
Największe wzrosty odnotowano dla budowli wodnych - o 76% oraz dla rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - o 11%. Dla budynków mieszkalnych wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę wyniósł 1%. W pierwszej połowie 2010 r. przekazano do użytkowania 62 391 obiektów budowlanych, tj. o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2009. Liczba oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) wzrosła ogółem o 3%.
Źródło: Gunb.gov.pl, 4 sierpnia 2010 r.