Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych - konkurs dla sektora finansów publicznych z funduszy EOG

Ogłoszono pierwszy konkurs finansowany z funduszy EOG na projekty dotyczące m.in. planowania i kontroli w zakresie ochrony środowiska. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioski można składać już od 18 marca do 20 maja 2013 roku (w godzinach 8.00-15.00) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z funduszy EOG w ramach Programu Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych (PL03) mogą pozyskać jednostki sektora finansów publicznych działające w obszarze ochrony środowiska. Celem tego Programu jest podniesienie jakości monitoringu środowiska oraz wzmocnienie działań inspekcji środowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/programy/program-pl03-monitoring

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 12 marca 2013 r.

Data publikacji: 12 marca 2013 r.