Samorządy samodzielnie będą decydować o tym, gdzie wywozić i składować odpady komunalne – postanowił rząd.

19 października Rada Ministrów zdecydowała o przyjęciu najbardziej rewolucyjnego wariantu rozwiązań dotyczących gospodarowania odpadami przez samorządy. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska, przeforsował pomysł, by zadania związane z odpadami całkowicie przeszły w ręce gmin. To samorządy będą decydować, gdzie wywozić i składować śmieci. Poprzedni wariant założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakładał, że kontrolę nad śmieciami przejmą tylko te gminy, które same będą tego chciały. Teraz nie będą miały już prawa wyboru. Przyjęte przez rząd rozwiązanie oznacza, że mieszkańcy nie będą musieli już sami podpisywać umów na wywóz nieczystości. Gmina zapewni odbiór i transport, a mieszkańcy będą płacić za śmieci tak jak dziś za wodę czy ścieki. Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, uważa, że to słuszna droga. Minister Środowiska od dawna zapowiadał przejęcie kontroli nad odpadami komunalnymi przez samorządy. Podkreślał, że tylko w ten sposób Polska będzie miała szansę wypełnić unijne zobowiązania. Musimy bowiem ograniczyć ilość odpadów na składowiskach i znacznie zwiększyć ich recykling.

Źródło: Gazeta Prawna, 20 października 2010 r.