Minister Infrastruktury nie będzie skarżył wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w sierpniu br. przyznał rację spadkobiercom właścicieli gruntów pod Stadionem Narodowym.
Minister ponownie rozpatrzy wniosek spadkobierców o stwierdzenie nieważności powojennej decyzji o odmowie przyznania dotychczasowym właścicielom czasowej własności ich terenu. Spór toczy się o teren o powierzchni ok. 10 ha i trwa od 2004 roku. Grunt chcą odzyskać spadkobiercy Arpada Chowańczaka i Aurelii Czarnowskiej, którzy kupili go w 1920 roku. Właściciele stracili ten grunt na mocy dekretu "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy" z 1945 r., podpisanego przez ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Po jego wejściu w życie wszystkie grunty w granicach stolicy zostały przejęte przez gminę m.st. Warszawy, a w 1950 r. przez Skarb Państwa.
Źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 29 listopada 2010 r.
Data publikacji: 30 listopada 2010 r.