Z kolei w przypadku uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, nie będą w ogóle wymierzane. Obecnie nie ma żadnych okoliczności łagodzących.

Zmiany wynikają z rządowego projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, nad którą pracuje Sejm.

Wynika z niej również, że samorząd nie nałoży też sankcji na posiadacza nieruchomości, jeśli drzewo z jego posiadłości zostało usunięte przez np. straż pożarną w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej. Bez wcześniejszego uzyskania zgody będą mogły być również usuwane rośliny, które zniszczyła np. wichura.

 

Więcej przeczytasz w Dzienniku Gazecie Prawnej>>>