Wybrano doradcę dla budowy sądu w Nowym Sączu

Podpisano umowę na doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne dla projektu "Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej", w procesie wyboru partnera prywatnego.

Projekt budowy budynku sądu w Nowym Sączu jest najbardziej zaawansowanym projektem PPP w Polsce planowanym do realizacji na szczeblu administracji rządowej. Stronę publiczną przygotowującą projekt PPP wspierać będą eksperci z katowickich firm: Collect Consulting oraz Invest &amp Consulting Group wraz z warszawską Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak &amp Kordasiewicz.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.ppp.gov.pl, stan z dnia 6 marca 2013 r.

Data publikacji: 6 marca 2013 r.