- W projekcie tym przygotowano wiele zmian, a kilka z nich, o ile zostaną przyjęte, będzie mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody w Polsce. Zagrożona jest przyszłość odszkodowań wypłacanych rolnikom - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Fundacji.

Jak informuje WWF, projektowana zmiana art. 126 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody rozszerza katalog przypadków, kiedy odszkodowanie za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry nie przysługuje.

„Zaproponowane przepisy zakazujące wypłaty odszkodowań dotyczą sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie prowadził czynnie działań zwalczających gatunki chronione. Jeśli właściciel nieruchomości nie zwróci się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o umyślne zabicie żubra, wilka, rysia, niedźwiedzia czy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zabicie bobra, w przypadku wyrządzonej szkody przez zwierzę nie będzie mógł starać się o odszkodowanie. Jeśli taką zgodę uzyska, nie otrzyma odszkodowania, o ile nie wykona czynności, na które uzyskał pozwolenie (czyli nie zabije zwierzęcia!). Z jednej więc strony ustawa przyznaje ochronę żubrom, wilkom, rysiom, niedźwiedziom i bobrom, a z drugiej nakazuje je właścicielom nieruchomości eksterminować w dopuszczalnie maksymalnym zakresie, pod rygorem utraty odszkodowania" - alarmuje WWF i dodaje, że po to właśnie ustanowiono system odszkodowań za straty wyrządzone przez gatunki chronione, aby właściciele nieruchomości ich nie zwalczali, lecz pozwolili im spokojnie egzystować, za co właśnie mieli uzyskać odszkodowanie.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł„Tymczasem projektowana zmiana zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku, nakazując obywatelom walkę z gatunkami chronionymi poprzez uzyskiwanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do nich i ich realizację, co stawia pod znakiem zapytania dalszy sens ich ochrony. Czytając uzasadnienie projektowanej zmiany trudno oprzeć się wrażeniu, że najbardziej charyzmatyczne polskie ssaki, takie jak niedźwiedź, ryś i wilk zostały potraktowane przez autorów projektu jako szkodniki, które należy tępić wszelkimi metodami."

 

Źródło: WWF, stan z dnia 3 sierpnia 2016 r.