Wsparcie zielonej energii w latach 2014-2020

3 czerwca 2013 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój – wyzwaniem dla nowoczesnej Europy”, na której wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło omawiał temat perspektyw rozwoju sektora energetycznego do 2020 r.

Wiceminister podkreślił, ze priorytetem w kolejnej perspektywie finansowej będzie wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, promowanie dostosowania do zmian klimatu, ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. Przejściu na gospodarkę niskoemisyjną służyć będzie m.in. wsparcie projektów z zakresu: efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkalnictwie poprzez wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i w mieszkalnictwie wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne czy przebudową systemów grzewczych.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.pois.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.