"Województwo pomorskie jako pierwsze odpowiedziało w zeszłym roku na nasz apel, żeby jak najszybciej uruchomić instrumenty finansowe na poziomie regionalnym. W środę podpisaliśmy umowy na operatorów finansowych dla województwa pomorskiego - powiedział w środę wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Pierwszy pośrednik, czyli Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie dysponować kwotą 36 mln zł, a drugi - Pomorski Fundusz Pożyczkowy kwotą 30 mln zł. Wraz z wkładem budżetu państwa jest to ok. 90 mln zł. Obydwaj pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów: mikropożyczkę i pożyczkę rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego.
 
"W tej perspektywie finansowej instrumenty zwrotne mamy zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Dla tych instrumentów finansowych mamy różnych operatorów. W ubiegłym roku staraliśmy się wyjaśnić z Komisją Europejską, w jaki sposób ma następować wybór tych operatorów. Wytyczne KE dawały nam swobodne wskazanie instytucji finansowych europejskich. Mam tu na myśli Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny. My uważaliśmy, że jest to niesprawiedliwe w stosunku do krajowych operatorów. Wyjaśnianie z KE zakończyło się pod koniec sierpnia ubiegłego roku, co pozwoliło nam na wskazanie naszych operatorów krajowych" - powiedział Kwieciński.
 
Wiceminister Kwieciński poinformował, że Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Pomorski Fundusz Pożyczkowy, to są pierwsi pośrednicy finansowi na poziomie regionalnym w województwie pomorskim, ale też pierwsi w kraju. Dodał, że łączna kwota na instrumenty finansowe dla wszystkich regionów w kraju to 8,8 mld zł, z czego 7,5 mld zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej. (PAP)