Podczas ostatniego egzaminu największym powodzeniem cieszyły się pierwszy i drugi zakres uprawnień zawodowych, czyli geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne oraz rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Grupę geodetów poszerzyły także osoby z uprawnieniami w czwartym i piątym zakresie czyli geodezyjnej obsłudze inwestycji oraz geodezyjnym urządzaniu terenów rolnych i leśnych. Uprawnienia uzyskało 90 osób. 

 Po uroczystości Jolanta Orlińska odpowiadała na pytania geodetów oraz omówiła najnowsze prace Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Przedstawiła przy tym bliżej projekt rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, który już wkrótce wejdzie w życie zastępując wiele szczegółowych instrukcji.