Zgodnie z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji oraz ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie pożyczek w przypadku przekroczenia poziomu 120% dostępnego budżetu (czyli 41 625 000,00 zł), PARP może poinformować na stronie internetowej www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o dacie wstrzymania naboru wniosków - poinformowała Agencja. Do 20.08.2013 r. do godziny 16.30 można złożyć wniosek. Następnie formalne potwierdzenie złożenia dokumentów musi nastąpić w sposób określony w Regulaminie FPWI PARP.

Ponowne uruchomienie naboru wniosków będzie miało miejsce w momencie, gdy fundusz będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi. Wznowienie naboru będzie ogłoszone komunikatem na stronie internetowej PARP.