Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia z 14.10.2015 r. jest związana wyłącznie z nowelizacją przepisu upoważniającego do jego wydania, tj. art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która to nowelizacja spowodowała zmianę zakresu spraw przekazanych do uregulowania tym aktem wykonawczym (uregulowanie trybu wydawania pozwoleń na prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa).

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków jest aktualnie w konsultacjach międzyresortowych i zacznie obowiązywać w ciągu kilku najbliższych dni.

Źródło: www.mkidn.gov.pl, stan z 1.06.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami