- Wypracowanie i wykorzystanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii oraz wykreowanie warunków dla funkcjonowania stabilnego rynku energii to jedne z priorytetów dla rozwoju tego obszaru w Polsce – powiedział wiceminister Kurtyka. Dodał, że, umiejętna transformacja sektora energii może stać się „kołem zamachowym” rozwoju całej gospodarki.

Podsekretarz stanu w ME zaznaczył również, że polski sektor energetyczny i polska nauka mają potencjał do tego aby przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii m.in. w zakresie ograniczenia niskiej emisji kogeneracji czy technologii jądrowych.

Jego zdaniem również sektor węglowy może być adresatem i źródłem tych rozwiązań. - Potencjał naukowy oraz przemysłowy „zbudowany” wokół węgla w Polsce pozwala myśleć o rozwoju nowych wysokorozwiniętych gałęzi przemysłu skoncentrowanych wokół różnych specjalistycznych sposobów wykorzystania tego surowca – podkreślił.

W trakcie spotkania odbyła się również dyskusja panelowa z udziałem Amber Rudd, minister ds. energii i zmian klimatycznych Wielkiej Brytanii, pełnomocnika rządu RP ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, wiceministra energii Michała Kurtyki oraz Jadwigi Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Omówione zostały polskie i brytyjskie doświadczenia w zakresie kształtowania sektora energetycznego i wspierania innowacyjności oraz perspektywy rozwoju tych obszarów. 
Źródło: Ministerstwo Energii