Anna Kozieł z biura WHO w Polsce przypomniała w rozmowie z PAP, że Polska ratyfikowała w 2006 r. Ramową Konwencję WHO o Ograniczaniu Użycia Tytoniu, a piątkowe spotkanie dotyczyło obecnych działań dotyczących ograniczania palenia w Polsce.

Jak podkreśliła, nadal wiele przepisów polskiego prawa wymaga doprecyzowania, np. w kwestii reklamy. "Nieprecyzyjne prawo zezwala na reklamę wyrobów tytoniowych w miejscach sprzedaży pod szyldem informacji o produkcie, np. przez podkładki przy kasie z logo marki tytoniowej, ale takie podkładki pojawiają się też w sklepach mięsnych i innych punktach" - mówiła.

Kozieł zwróciła uwagę, że należałoby ponadto wprowadzić przepisy eliminujące dodatki smakowe do wyrobów tytoniowych, ponieważ te dodatki są atrakcyjne dla młodych ludzi i zachęcają do sięgania po papierosy.

"Konwencja mówi też o tym, że należy wprowadzić ostrzeżenia obrazkowe na paczkach papierosów. Czekamy na podpisanie przez ministra zdrowia odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie" - mówiła.

"Rozważaliśmy również, czy w Polsce dążyć do wprowadzenia rozwiązania z Australii, czyli ujednoliconych opakowań papierosów, aby były mniej atrakcyjne" - poinformowała Kozieł.

Prof. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przypomniał, że Polskie Towarzystwo Kardiologiczne postuluje całkowite uwolnienie naszego kraju od tytoniu do 2030 roku. "Wyznaczyliśmy cel, a teraz musimy zaplanować szczegółową ścieżkę dojścia do niego. Będziemy starali się dotrzeć do polityków, osób wpływowych, aby nie było to jedynie puste hasło, ale aby szły za nim konkretne działania" - mówił po spotkaniu.

 

"Dyskutowaliśmy też nad kosztami ekonomicznymi dla polskiej gospodarki, ponieważ badania naukowe pokazują, że koszty wynikające ze skutków palenia tytoniu dla gospodarki przewyższają znacząco wpływy budżetowe z akcyzy od wyrobów tytoniowych" - powiedział. Dodał, że skutki palenia mają znaczący wpływ na ograniczenie liczby osób aktywnych zawodowo m.in. z powodu przedwczesnej umieralności, dużej liczby udarów mózgu, zawałów serca i nowotworów wywołanych paleniem tytoniu.

Także prof. Jankowski zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenie ostrzeżeń obrazkowych na opakowaniach papierosów. "Skuteczność ostrzeżeń obrazkowych została wykazana w kilku krajach" - podkreślił. Dodał, że w grudniu Komisja Europejska ma opublikować nowy katalog ostrzeżeń obrazkowych i wyraził nadzieje, że wówczas minister zdrowia w Polsce podpisze odpowiednie rozporządzenie o wprowadzeniu tego rozwiązania.

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych Łukasz Balwicki poinformował o inicjatywie „Polska bez dymu”, w ramach której organizacje pozarządowe i instytucje mają współpracować ze sobą na rzecz ograniczania palenie w Polsce.

Dominika Kawalec ze stowarzyszenia Manko, które przystąpiło do inicjatywy, podkreśliła, że chce ono dążyć m.in. do zaostrzenia zakazu palenia w miejscach publicznych oraz jak najszybszego wprowadzenia ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów.

bpi/ abr/ ura/