Pytanie
Według jakich zasad powstaje w 2014 r. obowiązek podatkowy w VAT w odniesieniu do dostaw węgla?
1) Spółka wystawiła fakturę VAT na węgiel w dniu 10 stycznia 2014 r. na 1000 ton dla odbiorcy XX. Fizycznie węgiel został wydany następująco: dnia 15 stycznia 2014 r. 200 ton, 20 stycznia 2014 r. 300 ton, czyli razem w styczniu 500 ton. W dniu 5 lutego 2014 r. 100 ton, w dniu 18 marca 2014 r. 200 ton, w dniu 4 kwietnia 2014 r. 100 ton, a w dniu 5 maja 2014 r. również 100 ton.
Kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT - w styczniu 2014 r., czy może w poszczególnych miesiącach 2014 r. i należy wystawić faktury korekty?
2) Spółka sprzedała na podstawi umowy węgiel jednemu kontrahentowi w dniach: 20 stycznia 2014 r., 22 stycznia 2014 r., 27 stycznia 2014 r., 30 stycznia 2014 r. (wystawiając dokumenty WZ). Fakturę wystawiła dnia 14 lutego 2014 r.
W którym miesiącu należy wykazać VAT w deklaracji - w lutym 2014 r., czy może w styczniu 2014 r.?
3) Spółka wystawi w dniu 9 stycznia 2014 r. fakturę VAT za sprzedaż węgla. Węgiel fizycznie zostanie wydany w lutym 2014 r.
Kiedy należy wykazać transakcję w deklaracji VAT?