Powstały na zlecenie ministerstwa środowiska dokument autorstwa dr inż. Zbigniewa Grabowskiego pt. „Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” sfinansowano ze środków Piątego Indykatywnego Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare.

Opracowanie zawiera kompleksowy opis systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzonego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a także szereg praktycznych wskazówek w zakresie, m. in. działań logistycznych oraz działań prawnych niezbędnych dla budowy nowego systemu.

Pobierz "Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi"