Opracowanie i obliczanie taryf dla ciepła w przedsiębiorstwie może być dużym wyzwaniem, które dodatkowo utrudnia URE wprowadzając zmiany.

Polski rynek ciepłowniczy podlega ciągłym zmianom legislacyjnym, a taryfy dla ciepła to dość trudne zagadnienie. Praca nad opracowywaniem taryf to dużo komplikacji i niejasności. Podstawy prawne nie zawsze jasno określają wymagania, jakie ma spełnić przedsiębiorstwo ciepłownicze. Nie zawsze tez są jasne zasady ustalania podziału odbiorców na grupy taryfowe.


Aby prawidłowo opracować i obliczyć taryfy dla ciepła trzeba mieć wiedze i umiejętności praktyczne.

Wiedza na temat podstaw prawnych, z zakresu zasad planowania kosztów, czy też zasad kalkulacji cen i stawek opłat jest niezbędna do prawidłowej pracy nad taryfami. Razem z praktycznymi umiejętnościami tworzy pakiet kompetencji niezbędnych przy opracowywaniu i kalkulacji taryf dla ciepła w przedsiębiorstwie.


Rozumiejąc trudności związane z tematem opracowywania taryf dla ciepła zespół CKB Premium stworzył praktyczny warsztat dotyczący powyższego zagadnienia, zapraszając do współpracy specjalistę.

Norbert Grudzień to praktyk Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od czternastu lat piastuje stanowiska związane z zarządzaniem wysokiego szczebla. Zdobył doświadczenie we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego projektów energetycznych. Zajęcia prowadzone będą metoda warsztatową, opartą na aktywizacji uczestników szkolenia. Są to dyskusje na forum grupy ćwiczenia, omawianie przykładów z życia. Na zajęciach przedstawiane są praktyczne rozwiązania trudności uczestników i sposoby ich pokonywania.


Warsztaty pod tytułem Taryfy ciepłownicze to:
• Nawet dwa dni spędzone ze specjalistą z 19 – letnim doświadczeniu
• Niewielkie grupy warsztatowe umożliwiające indywidualne podejście do każdego uczestnika
• Możliwość omówienia konkretnych przypadków zaproponowanych przez uczestników szkolenia
• Możliwość konsultacji z ekspertem z branży
• Liczne przykłady i ćwiczenia
• Wymiana doświadczeń między uczestnikami

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędą uczestnicy szkolenia:
• Praktyczne umiejętności samodzielnego opracowywania wniosku taryfowego i prowadzenia postepowania administracyjnego
• Wiedzę na temat zasad planowania kosztów oraz wielkości bilansowych
• Wiedza na temat podstaw prawnych dotyczących kształtowania taryfy dla ciepła
• Znajomość zasad kształtowania taryf dla ciepła i planowania wielkości bilansowych
• Znajomość zasad kalkulacji cen i stawek opłat dla jednostek kogeneracji
• Znajomość zasad kalkulacji cen i stawek opłat dla wytwórcy ciepła
• Znajomość zasad cen i stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła


Szczegółowe informacje o warsztatach i formularz zapisu dostępne są na stronie organizatora http://www.ckbpremium.pl/opracowywanie-taryf-dla-ciepla/

Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl objął warsztaty pt. Taryfy ciepłownicze patronatem medialnym.