Grabienie i utylizacja liści kasztanowców z poczwarkami szrotówka kasztanowcowiaczka to najprostsza i najtańsza metoda ograniczenia populacji szkodnika.

Więcej informacji: www.um.warszawa.pl/aktualnosci/li-cie-kasztanowc-w-przestan-problemem