Aż 15% spośród wszystkich sprzedanych projektów domów w 2016 roku dotyczy województwa mazowieckiego. W największym pod względem powierzchni województwie w Polsce buduje się najwięcej domów jednorodzinnych. Mazowsze jest najbardziej zaludnionym województwem – stąd potrzeba budowania kolejnych mieszkań i domów.

Na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce udział sprzedanych projektów domów wyniósł po 10% w skali całego kraju. – Nie bez powodu województwa: dolnośląskie i wielkopolskie znalazły się wysoko w całym zestawieniu – to dwa najszybciej i najprężniej rozwijające się obecnie regiony, gdzie równolegle do wzrostu liczby miejsc pracy rośnie liczba mieszkańców – komentuje Agnieszka Łozińska, Project Manager w firmie Extradom.

Między 6 a 8% budowanych domów dotyczy następujących województw: podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego. W przypadku województwa podkarpackiego czy województw leżących na północy Polski, dużym zainteresowaniem cieszą się domy letniskowe. Pozostałe województwa są mniej zaludnione, przez co zainteresowanie budową nieruchomości jest mniejsze. Chęć osiedlenia w pobliżu miast wojewódzkich czy atrakcyjnych miejscowości przekłada się także na rynek pracy – miejsca, w których możliwość zatrudnienia jest duża, a rynek pracy atrakcyjny, przyciągają nowych mieszkańców.

Opisana wyżej zależność widoczna jest jeszcze bardziej w pozostałych województwach. W siedmiu z nich liczba planowanych budów nie przekroczyła w sumie 5% w skali całego kraju. Lubuskie, łódzkie i śląskie – w każdym z tych województw było to 5%, w świętokrzyskim – 3%, warmińsko-mazurskim – 3% i opolskim – 2%. W województwie podlaskim projekty domów sprzedawały się najrzadziej – zaledwie 1% spośród wszystkich zakupionych w 2016 roku projektów znajdzie się właśnie w tym województwie.

Źródło: Extradom.pl