W Szczecinie odkryto zabytkowe polichromie

Zabytkowe polichromie zostały odkryte podczas rewitalizacji budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zdobienia ujawniono podczas wstępnych prac na elewacji gmachu na wschodniej ścianie budynku od strony Wałów Chrobrego. Widoczne są one na drewnianych elementach gmachu, na wysokości III piętra na odcinku od Wieży Meteorologicznej w kierunku ul. Wawelskiej.

Konserwacja i wyeksponowanie polichromii będzie odbywać się pod nadzorem konserwatora zabytków Ewy Pałacz. Obecnie opracowywany jest plan prac. W pierwszym etapie polichromie będą oczyszczane i zabezpieczone. Będziemy także badać wzorce i kolory. Następnie rozrysowane zostaną szablony, a po ich zatwierdzeniu przez miejskiego konserwatora zabytków, odtworzone będą zdobienia. Zakończenie konserwacji elewacji od strony Wałów Chrobrego planowane jest na jesień 2012. Całość prac rewitalizacyjnych dobiegnie końca w lutym 2014. Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Źródło: www.szczecin.uw.gov.pl, stan z dnia 23 marca 2012 r.

Data publikacji: 27 marca 2012 r.