W styczniu 2012 r. nastąpiło znaczne wyhamowanie na rynku budowy mieszkań. Choć rozpoczęto w tym okresie 6 728 budów, co jest o 7,7 proc. lepszym wynikiem w porównaniu do początku roku ubiegłego, to jednak nie udało się utrzymać dynamiki z grudnia 2011 r. W ostatnim miesiącu poprzedniego roku liczba rozpoczętych budów była o 26,2 proc. większa.

Zgodnie z przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi w zeszłym miesiącu oddano 11 tys. 662 mieszkań, czyli o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. W ujęciu miesięcznym zanotowano jednak 34,3 proc. spadek.

Znacznie, w porównaniu do grudnia 2011 r. spadła też liczba wydanych pozwoleń na budowę. W styczniu udzielono 10 641 pozwoleń na budowę, co jest o 26,2 proc. gorszym wynikiem od tego osiągniętego na końcu 2011 r.