Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu br. oddano do użytkowania 9306 mieszkań.
Największy udział (63,5%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w styczniu 2011 r. wybudowali 5909 mieszkań (o 8,2% mniej niż przed rokiem). W tym samym czasie deweloperzy oddali 2981 mieszkań, tj. o 35,9% mniej niż w ub. roku. Spółdzielnie mieszkaniowe w styczniu 2011 r. oddały 132 mieszkania, tj. o 88,4% mniej niż przed rokiem. Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w styczniu 2011 r. łącznie 284 mieszkań, tj. o 49,9% mniej niż w ub. roku. W styczniu br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano tylko w trzech województwach, z czego największy w lubelskim – o 40,7%. Największy spadek liczby oddanych mieszkań wystąpił w województwie podlaskim - o 49,8%.
Źródło: eGospodarka.pl, 19 lutego 2011 r., oprac. Aleksandra Baranowska-Skimina
Data publikacji: 21 lutego 2011 r.