W sierpniu produkcja budowlano-montażowa, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wzrosła o 4,1% w skali roku. Według Home Broker, dobry wynik to głównie efekt ożywienia w zakresie wznoszenia budynków oraz robót specjalistycznych.
Bez uwzględniania czynników sezonowych sierpniowa produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,5% w skali roku. Od kilku miesięcy sytuacja w budownictwie pozostaje stabilna, z lekką tendencją do poprawy. Nie przypomina jednak koniunktury z 2009 r., kiedy to w miesiącach letnich produkcja zwiększała się w tempie 8-9% w skali roku. Według Home Broker, za taką sytuację odpowiada przede wszystkim osłabienie tempa przez budownictwo infrastrukturalne. W sierpniu wzrost w tym segmencie sięgał 4,2% w skali roku, podczas gdy rok wcześniej było to ponad 40%.
Źródło: eGospodarka.pl, 20 września 2010 r., oprac. Aleksandra Baranowska-Skimina