W firmach rodzinnych najczęściej pracują przedstawiciele pierwszego pokolenia (blisko 90 proc.) i to oni najczęściej są właścicielami. Firmy rodzinne w większości funkcjonują na rynkach lokalnych lub w regionach i są jednoznacznie kojarzone z ich właścicielami. Badania PARP pokazują, że ze szkoleń branżowych i zawodowych skorzystało co drugie przedsiębiorstwo nierodzinne, ale tylko co trzecia firma rodzinna. Jakie są powody, dla których firmy rodzinne niechętnie korzystają ze szkoleń? Specyfika przedsiębiorstwa (6 proc.), brak w okolicy firm świadczących takie usługi (1 proc.), brak środków (7 proc.) oraz złe doświadczenia z prowadzonych w przeszłości szkoleń to główne problemy, podawane przez firmy rodzinne w badaniu PARP.