Jak wynika z danych Eurostatu, łączny wzrost kosztów wyniósł 0,1 proc. Godzinowe koszty pracy w ciągu czterech lat wzrosły w Polsce tylko o 40 eurocentów.
W Bułgarii w ciągu pięciu lat łączny wzrost kosztów wyniósł 44 proc., a w Belgii czy Luksemburgu - ponad 15 proc. Godzinowe koszty pracy w UE to od 3,71 euro w Bułgarii do 40,1 euro w Szwecji. W Polsce 7,6 euro za godzinę. Mniej mają tylko Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa i wspomniana już Bułgaria.
Najistotniejszym składnikiem kosztów pracy jest wynagrodzenie, ale są też pozapłacowe czynniki np. przygotowanie stanowiska pracy, zapewnienie bezpieczeństwa. Pozapłacowe koszty w UE wynoszą przeciętnie 23,7 proc. Najniższe są na Malcie, gdzie stanowią tylko 8 proc., a najwyższe we Francji - 32 proc. W Polsce jest to 16,7 proc.