W Łomży nie udało się rozstrzygnąć przetargu przed 1 lipca, czyli do wejścia w życie nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami, co oznaczało przejęcie tych obowiązków przez samorządy.

Co prawda uchwalone stawki zaczęły już obowiązywać, ale wywozem śmieci zajmowało się przedsiębiorstwo komunalne. Będzie to robiło do 2 września, kiedy odbiór i transport odpadów ma zacząć realizować firma "Błysk". W przetargu wzięły udział trzy podmioty i ten wykonawca zaproponował najniższą cenę.

Przedstawiciele firmy Usługi Komunalne "Błysk" z Zambrowa twierdzą, że nie będzie problemów z wywiązaniem się z umowy, która będzie obowiązywała do końca 2014 roku.

"Będziemy czuwali, aby system funkcjonował należycie. Jesteśmy też przygotowani na błyskawiczną reakcję, gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy" – zapewnił zastępca prezydenta Łomży Beniamin Dobosz.

Przed 1 lipca opłaty za wywóz śmieci w Łomży liczone były w dwojaki sposób: w blokach od osoby i wynosiły ok. 5-5,6 zł, zaś w domach jednorodzinnych od pojemnika i wynosiły ok. 13 zł za jeden odbiór (średnio były to dwa odbiory w tygodniu).

Stawki, które obowiązują od 1 lipca 2013 roku, liczone są od gospodarstwa. Przy zadeklarowanej segregacji w budynkach jednorodzinnych to 26 zł, a w mieszkaniach w blokach - 15 zł. Osoby samotne segregujące śmieci płacą mniej: 16 zł w domach jednorodzinnych i 9 zł w mieszkaniu w bloku. Gdy śmieci nie są segregowane, wówczas opłaty wynoszą: w domach jednorodzinnych 35 zł, zaś w mieszkaniach w blokach 20 zł.

 

Jak podaje Urząd Miejski w Łomży, większość mieszkańców wybrała segregację odpadów - taki zapis zawiera ponad 2,4 tys. na ponad 4,3 tys. złożonych deklaracji.