Przeprawa zbudowana po nowym śladzie drogi krajowej nr 90 zapewni szybki i bezpieczny przejazd między drogami krajowymi nr 55 i 91. Kwidzyn zyska połączenie przez drogę krajową nr 91 i wojewódzką 231 z autostradą A1. Most w Kwidzynie poprawi dostępność transportową południowo-wschodniej części województwa pomorskiego i skróci czasu dojazdu do aglomeracji Trójmiejskiej. Dotychczas w pobliżu istniała jedynie przeprawa promowa, której funkcjonowanie było ograniczone ze względów pogodowo-hydrologicznych. Most w Kwidzynie to największy most sprężony typu extradosed w Europie, jak również jeden z największych w świecie.

Na moście zastosowano 54 wanty, każda z nich ma 75 cięgien, a jedno cięgno składa się 7 drutów, najdłuższe z want mają po ok. 100 m długości. Wybrana konstrukcja mostu zminimalizowała ingerencje w środowisko, co ma olbrzymie znaczenie ze względu obszar ochronny niezwykle cennej przyrodniczo Doliny Dolnej Wisły w ramach sieci Natura 2000.