Pytanie
Założyłem działalność gospodarczą, której przedmiotem jest zakup i sprzedaż ziemi. Zakupiony grunt jest dzielony na działki i sprzedawany. Zakup ziemi traktuję jak zakup towaru. Po zakupie ponoszę koszty związane z dzieleniem działek i uzbrajaniem. Następnie sprzedaję działki. Sprzedaż działek powstałych z jednej nieruchomości jest stopniowa i może trwać nawet kilka lat.
Czy koszty związane z przekształcaniem działek mogę potraktować jako koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia kosztu?
Czy powinienem podwyższać o nie wartość mojej nieruchomości (towaru) i w momencie sprzedaży działek ujmować w koszty uzyskania przychodów tylko taką część kosztów zakupu gruntu i kosztów związanych z przekształceniem jaka przypada proporcjonalnie na sprzedawane w danym momencie działki?
Jak potraktować opłatę którą wnosi się do urzędu gminy po sprzedaniu wszystkich działek?
Czy będzie to koszt podatkowy?