Pytanie
W październiku podatnik podpisał w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży gruntu (w ewidencji środków trwałych) Miastu X. Z umowy wynika, że wydanie gruntu nastąpi w 2020 r., i że w tym roku, po wydaniu gruntu nastąpi zapłata. Do tego czasy grunty pozostaną we władaniu podatnika oraz nie będą w sposób swobodny dostępne dla Miasta X. Na podstawie tego aktu strony wnoszą o odłączenie z księgi wieczystej niezabudowanych działek i założenie dla nich KW z wpisem własności na rzecz Miasta X.
W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT i obowiązek wystawienia faktury VAT?