Pytanie
W dniu 23 listopada spółka z o.o. spółka komandytowa kupiła samochód osobowy za kwotę 34.100 zł. Odliczyliśmy 60% VAT z faktury, a pozostałą część kwoty w całości chcemy zaliczyć do kosztów listopada. Samochód będzie użytkowany nie cały miesiąc. Planowana jego sprzedaż to grudzień. i wówczas zostanie wykazany przychód z jego sprzedaży.
Czy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nasze zaliczenie do kosztów w listopadzie i przychodów w grudniu jest prawidłowe?
Zaznaczam, że naliczamy zaliczki na podatek na podstawie rzeczywistego wyniku podatkowego miesiąca.