Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza wnieść całe przedsiębiorstwo aportem do nowopowstałej sp. z o.o. w zamian za udziały. Akt notarialny ma być sporządzony w dniu 15 maja 2012 r. Posiadamy wycenę nieruchomości i ruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę.
Jak ustalić wartość zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych oraz produkcji w toku?
Czy trzeba będzie dołączyć do aktu notarialnego bilans sporządzony na dzień 15 maja 2012 r.?
Cała działalność nowopowstałej spółki opierać się będzie na aportowanym majątku. Spółka posiada NIP, REGON i jest czynnym podatnikiem VAT.
Który dzień należy przyjąć jako dzień wniesienia aportu - 15 maja czy dzień faktycznej rejestracji? W której dacie spółka będzie mogła dysponować składnikami majątku i rejestrować operacje gospodarcze, wystawiać faktury VAT - z dniem 15 maja, czy z dniem faktycznej rejestracji przez sąd? Która firma ma rozliczyć VAT i podatek dochodowy po 15 maja do daty faktycznego zarejestrowania przez sąd?
Firma ma podpisanie kontrakty na dostawę towarów i wyrobów gotowych.
Która firma ma wystawiać faktury po 15 maja do daty rejestracji?