Pytanie
Czy według nowelizacji z dnia 14 marca 2014 r. w zakresie art. 4 pkt 8b p.z.p., jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia z p.z.p. przez urząd (który jest samorządową jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej) w zakresie organizacji koncertu?
Na organizację koncertu złożą się m.in. opracowanie koncepcji oraz programu koncertu; wynajęcie sceny wraz z obsługą techniczną; nagłośnienie i oświetlenie sceny; wynajęcie garderób; wynajęcie konferansjera; honorarium dla zaproszonego zespołu; zabezpieczenie koncertu (medyczne ect.); poczęstunek dla uczestników wraz z obsługą; promocja wydarzenia w mediach (radio, prasa, internet, plakaty); wykonanie gadżetów promocyjnych; sprzątanie miejsca po koncercie.