Pytanie
W związku z kilkoma wyjazdami służbowymi oraz okresem świateczno-noworocznym, pod koniec 2013 r. podatnik rzadko przebywał w Polsce. Weryfikując w pierwszych dniach nowego roku awiza pocztowe ustalił, że nie odebrał kilku przesyłek listowych, poleconych z urzędu skarbowego. Udał się zatem do organu podatkowego by ustalić, jaka to była korespondencja. Okazało się, że w dniu 29 listopada 2013 r. Naczelnik US wystosował do podatnika pismo w trybie art. 70c Ordynacji podatkowej zawiadamiając, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT za kilka miesięcy 2008 r. uległ zawieszeniu z dniem 25 listopada 2013 r. z uwagi na wystąpienie przesłanki, o której mowa w art. 70 § 6 pkt 1 o.p. Niezależnie od ww. pisma Naczelnik US w 2013 r. skierował wezwanie do podatnika w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego, które to wezwanie podobnie jak i poprzednie pismo nie zostały podjęte w terminie. Podatnik jest zdania, że tzw. doręczenie zastępcze, nie wywarło skutku o którym pisze US w piśmie z 29 listopada 2013 r. Prawdopodobnie podobne stanowisko prezentuje organ podatkowy, ponieważ do dnia dzisiejszego nie wszczął żadnej procedury podatkowej.
W jakim trybie podatnik może uzyskać od organu jednoznaczną odpowiedź, czy zobowiązanie podatkowe o którym mowa, uległo przedawnieniu?