Pytanie
Firma (polski podatnik VAT, VAT UE) zakupiła towar (sprzęt komputerowy) od kontrahenta z Norwegii. Otrzymała fakturę za zakup tego sprzętu. Na fakturze, jako sprzedawca widnieją dane firmy norweskiej (NIP UE z Norwegii). Towar jednak został odebrany przez polskiego podatnika z terytorium Szwecji. Z otrzymanych dokumentów celnych wynika, że podmiot norweski zarejestrowany jest w Szwecji jako podatnik VAT. To on dokonał odprawy celnej (na dokumencie celnym podaje swój NIP UE szwedzki). Zgodnie z dokumentem celnym Zgłaszającym (Deklarant) jest firma norweska (podająca NIP szwedzki), jest też informacja, że importer działa bez przedstawiciela podatkowego.
W jakim terminie polski podatnik powinien wykazać WNT - w dacie faktury, czy 15. dnia następującego po dostawie towaru?